niedziela, 2 stycznia 2011

Rodzaje zadań, czyli co Cię czeka

W sprawdzianie po VI klasie mogą się pojawić 2 rodzaje zadań:
zadania zamknięte - teoretycznie mogę być trojakie: wielokrotnego wyboru, na dobieranie i typu pradwa-fałsz. Piszę "teoretycznie", bo w praktyce są to przeważnie zadania wielokrotnego wyboru i sporadycznie pojawiają się inne.
Zadania wielokrotnego wyboru - polegają na konieczności wskazania jednej z 4 odpowiedzi. Owe odpowiedzi są oznaczone literkami:
Według Greków wiosna nadchodziła wraz z powrotem na ziemię:
A. Demeter, B. Hadesa, C. Zeusa, D. Kory.

O czym rozwiązujący je uczeń musi pamiętać? Otóż, drogi Uczniu:
  • nie zaznaczaj wyniku pochopnie, przeczytaj pytanie kilka razy, bywają one podchwytliwe,
  • znajdź odpowiedź w tekście, wskaż ją sobie palcem, zaznacz ołówkiem, opisz w tekście numerkiem - cokolwiek, ale upewnij się, że odpowiadasz zgodnie z informacją w tekście, bo TO jest sprawdzane (może się zdarzyć, że wiesz lepiej, ale w ten sposób nie udowodnisz swojej racji, tylko stracisz punkt),
  • jeśli trzeba - oblicz (do tego służy brudnopis - ostatnia kartka testu),
  • czasem zdarza się, że po pierwszym zerknięciu wiesz "ta odpowiedź jest dobra". Mimo to przeczytaj wszystkie, zastanów się, znajdź potwierdzenie (w tekście lub obliczeniach) i dopiero zaznaczaj,
  • nigdy nie zostawiaj zadania bez odpowiedzi! "Strzelając" masz 25% szans trafić. Zdradzę Ci jeszcze jedną tajemnicę - spośród tych 4 odpowiedzi dwie są najczęściej "od czapy" i gołym okiem widać, że nie mają sensu, można je od razu wyelimniować. Zostają więc dwie do wyboru. Tym razem "strzelając" masz już 5o% szans na trafienie!
Zadanie na dobieranie - wymagają umiejętności połączenia odpowiednich elementów z dwóch zbiorów, np. w jednym zbiorze są nazwiska, a w drugim rysunki tomów encyklopedii i uczeń ma połączyć nazwisko z tomem, w którym znajdzie o danej osobie informację. Tego typu zadania często sprawdzają umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, ale także znajomość alfabetu i umiejętność porządkowania w kolejności alfabetycznej.
Zadanie typu prawda-fałsz - wymagają ocenienia prawdziwości podanych zdań, poprawność wykonanych rachunków, diagramów, wykresów i innych rysunków. Tę umiejętność można ćwiczyć każąc dziecku znaleźć błędy w jego własnej pracy lub dając zadania z celowo wprowadzonym błędem. Pozornie bardzo łatwe, w rzeczywistości często podchwytliwe i bardzo trudne.

zadania otwarte - przyjmują formę zadań z luką, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi.
Zadanie z luką - to zdanie, które trzeba uzupełnić o brakujące słowo, liczbę, datę, fragment rysunku, wykresu.
Zadanie krótkiej odpowiedzi- wymaga najczęściej napisania jednego-dwóch zdań, pytań na określony temat, np. "Co i dlaczego najczęściej robisz, gdy w wolnym czasie nie oglądasz telewizji?", ale może też sprawdzać umiejętności matematyczne.
Zadanie rozszerzonej odpowiedzi - to niezbyt lubiane, ale wysoko punktowane zadanie wymagające napisania opowiadania, listu, zaproszenia itp. oraz rozwiązania zadania matematycznego z zapisywaniem swojego toku myślenia krok po kroku. Dlaczego to takie ważne opowiem przy omawianiu poszczególnych umiejętności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz